Vi är redo att hjälpa din patient

Enkel och smidig e-remiss

Vår mission

Vi erbjuder dina patienter trygga och högkvalitativa behandlingar inom alla områden av endodonti. Endodontisk specialistbehandling utförs med de senast kliniskt beprövade metoderna inom endodonti med hjälp av modern utrustning.

Behandlingar som erbjuds

Konventionell rotbehandling syftar till att förebygga och behandla pulpainfektioner och därmed symtom som tandvärk och varbildningar. Om rotbehandlingen genomföras optimalt, behandlade tanden blir symtomfri och den ska dessutom inte uppvisa tecken på̊ aktiv infektion t ex. inflammation vid rotapex (apikal parodontit).

Revisionsrotbehandling syftar till att göra om en rotfyllning som har misslyckas. Misslyckads rotfyllningar är orsaken av inte optimala tekniska kvalitet och kvarstår inflammationsprocesser vid rotspetsarna. Vid revisionsrotbehandling tanden öppnas på nytt och den gamla rotfyllningen tas bort. Desinfektion av pulparummet och ny rotfyllning genomföras.

Filfrakturborttagning, reparation av perforationer, stiftborttagningar

Retrograd rotfyllning med apikalkirurgi genomförs om det skulle finnas kvarstående inflammationsprocesser vid rotspetsarna eller kanalen har andra hinder tex. stift för en krona. Retrograd rotfyllning med apikalkirurgi görs tandens rotspets åtkomlig genom ett kirurgiskt ingrepp genom munslemhinna och käkben.

Luis Chávez de Paz, (PhD)

Luis är odontologie doktor (PhD) och Leg. Tandläkare Specialist i Endodonti.

  • Odontologie Magister, Göteborgs Universitet
  • Odontologie Doktor, Göteborgs Universitet
  • Specialist i Endodonti, Karolinska Institutet
  • Forskning på Mikrobiologi inom Endodontin

Specialistmottagning

Specialistmottagning fullt utrustad med den senaste teknologin inom endodonti.

Gullmarsvägen 8, 121 40 Johanneshov

Remittera till oss 

Om du vill remittera patienter till oss vänligen besök sidan: Remittera till oss